A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Калинівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Єланецької громади

Фінанси та бюджет

Фінансово-бюджетна ситуація Калинівської ОТГ

Доходи сільського  бюджету Калинівської ОТГ заплановано у обсязі 17623,800 тис. грн., у тому числі загального фонду – 17543,800 тис. грн., спеціального – 80,000 тис. грн.

Доходи сільського бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) на 2020 рік визначено у сумі 10458,000 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 10378,000 тис. грн., по спеціальному фонду – 80,000 тис. грн.


 

Доходи громади

де 10378,0 – кошти по загальному фонду, 80,0- по спецільному

До власних доходів загального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади у 2020 році належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

Основним платежем надходжень загального фонду сільського бюджету бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 59,6 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду 2020 року.


Питома вага ПДФО в обсязі доходів загального фонду сільського бюджету (без урахування трансфертів)

інші 40%, ПДФО 60% ПДФО

Обсяг видаткової частини сільського бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) визначено в розмірі 17623,800 тис. грн., у тому числі загального фонду – 17543,800 тис. грн., спеціального – 80,000 тис. грн.      Оскільки діяльність органів місцевого самоврядування пов’язана зі значними видатками на забезпечення суспільного добробуту, важливою умовою її ефективності є отримання доходів у вигляді надходжень місцевих податків і зборів.

При  цьому необхідно, щоб витрати податкового апарату держави на їх адміністрування були якомога меншими, а сплата даних податкових платежів не впливала на заощадження та інвестиції платників податків. Справляння місцевих податків і зборів не має впливати на соціальну поведінку населення, переміщення бази оподаткування з одних адміністративно-територіальних одиниць до інших (тобто, розміри їх податкових ставок у межах граничних розмірів мають не розходитися між собою).

Основними джерелами наповнення сільського бюджету Калинівської сільської ради є також плата за землю та єдиний податок.

Збільшення надходжень від використання земельних ділянок можливе лише за рахунок збільшення ставки податку. Якщо розміри ставок податкових платежів тісно пов’язані з наданими суспільними благами, то населення зазвичай готове сплачувати більше, щоб користуватися даними послугами високої якості. Для забезпечення відповідності між обсягом надходжень місцевих податків і зборів, а також видатками місцевих бюджетів на забезпечення суспільного добробуту органи місцевого самоврядування мають відповідним чином підвищувати граничні розміри їх ставок. Однак платники податків можуть розглядати таке збільшення як зростання податкового навантаження, що є базою для звинувачення в неефективному використанні фінансових ресурсів.

В той же час, на суму єдиного податку впливає багато факторів, на які можна вплинути. Це і є основним ресурсом підвищення рівня доходів нашого бюджету. На це питання керівництво давно звертає увагу, вже проведено ряд заходів, і робота в даному напрямку триває.

До основних засобів збільшення бази оподаткування єдиного податку можна віднести: легалізацію роботи підприємців і підприємств, встановлення жорсткого контролю за використанням найманої праці, виплатою заробітної плати, створення привабливого інвестиційного клімату в громаді, розвиток інфраструктури, забезпечення доступності інформаційно-правових послуг для потенційних підприємців.

При формуванні видаткової частини сільського бюджету враховано такі складові:

 • видатки за бюджетними програмами, спрямованими на утримання бюджетних установ, надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів та проведення заходів на виконання селищних програм;
 • резервний фонд сільського бюджету;
 • міжбюджетні трансферти з державного бюджету, що передаються місцевим бюджетам;
 • субвенції Єланецькому районному бюджету на здійснення делегованих повноважень.

При розрахунку видатків сільського бюджету (без урахування власних надходжень бюджетних установ), планується направити на утримання:

 • органи місцевого самоврядування – 2814,110 тис. грн.;
 • установ освіти 6154,544 тис. грн;
 • видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 26,287 тис. грн;
 • благоустрій та фінансову підтримку об’єктів житлово-комунального господарства 283,267 тис. грн;
 • культура та мистецтво – 365,742 тис. грн;
 • субвенція районному бюджету на здійснення делегованих повноважень – 3420,350 тис. грн;
 • резервний фонд – 17,500 тис. грн.

Структура видатків сільського бюджету на 2020 рік:

(за джерелами фінансування)

Найменування галузі

Кошти загального фонду та базова дотація

Кошти спеціального фонду

Освітня субвенція

Медична субвенція

Додаткова дотація

Разом

Питома вага у видатках, %

Органи місцевого самоврядування

2814,110

-

-

-

-

2814,110

16,0

Освіта

3584,544

80,000

2570,000

-

-

6234,544

35,4

Соціальний захист

26,287

-

-

-

 

26,287

0,20

Благоустрій та підтримка ЖКГ

283,267

-

 

 

 

283,267

1,60

Культура та мистецтво

365,742

-

-

-

-

365,742

2,00

Резервний фонд

17,500

 

 

 

 

17,500

0,1

Субвенція районному бюджету

3420,350

-

3729,300

362,000

370,700

7882,350

44,7

Разом

10511,800

80,000

6299,300

362,000

370,700

17623,800

100


Питома вага видатків сільського бюджету на здійснення делегованих повноважень

 • 6299,3- освіта;
 • 362-охорона здоров»я;
 • 365,74 –культура;
 • 26,287 –соц. захист

Сільський бюджет Калинівської сільської ради збалансовано та прийнято бездефіцитним.

Показники бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу сільського бюджету проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для функціонування бюджетних установ, об’єктів соціального значення, заходи на виконання сільських програм.

В Калинівській сільській раді на стадії складання проекту бюджету беруться до уваги пропозиції, клопотання, усні та письмові звернення жителів, громадських організацій та комунальних підприємств, враховуються пропозиції депутатів. За 20 днів до затвердження, проект бюджету оприлюднюється на інформаційних стендах адмінприміщення Калинівської сільської ради.

На наступній стадії, врахувавши всі зауваження та пропозиції, проект бюджету обговорюється та приймається на сесії Калинівської сільської ради.

В продовж року, на кожній сесії, депутатам доводиться звіт про виконання доходної та видаткової частини бюджету, при необхідності відбувається обговорення про внесення змін до бюджету та приймається відповідне рішення, яке обов’язково розміщується на сайті Єланецької районної ради (так як власний сайт сільської  ради знаходиться в процесі розробки).

В кінці року, голова сільської ради звітує про виконану роботу, надходження до бюджету та використання бюджетних коштів.

Інформація про найбільш важливі рішення публікується в місцевій районній газеті «Єланецький вісник». Періодично, для вирішення нагальних, спірних питань збираються загальні збори, проводяться громадські слухання.

Сьогодні виникає потреба в розширенні сфери участі громадськості у бюджетному процесі та побудові ефективного механізму взаємодії таких інститутів, як влада і суспільство. Поточний механізм формування та використання бюджетних коштів потребує змін у правовому, організаційному і методичному руслі з тим, щоб сприяти демократичним зрушенням. З одного боку, ці зміни можливі тільки при відкритості влади та її політичній волі співпрацювати з громадськістю, а з іншого – при бажанні самих мешканців територіальних громад брати активну участь у бюджетному процесі.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора